>> Home

>> Contact Us
>> Advertisement
>> Visit Haiti
>> Haitian Section
>> Celebrity Photos
>> Photos of Haiti
>> Fun & Games
>> Music
 >Dating Social Group
>> Forums
>> Haiti News
>> Careers & Jobs
>> Make Money
>> Chat
>> Voodoo
>> Videos
>> Games Section
>> Events Calendar
>> Learn Creole
>> Jokes
>> Directory
>> Register
>> Recipes
>> Shopping
>> Sports
>> Travel
>> Weather
>> Web tools
>> Downloads

Community Tools

>> Forums
>> Chat
>> Business
>> Business
>> Articles
>> Web Design
>> Site builder
>> Traffic Tools
>> Piano Lesson
>> Top Things
>> Link Exchange
>> Sites to visit
>> Top Sites
     

Search Haitisurf.com:

sitemap
Haitian Section     Creole Dictionary Voodoo Section  Haitian Culture Facts about Haiti Hotels in Haiti Haiti News
Haitian Music Creole Sentences Photo Gallery Creole Proverbs Creole Grammar  Photo Of Haiti Haitian Biz

View Pictures Of Haiti

Visit Port-de Paix

View Photos of Haitians

 

 

A - B - C - D - E - F - G H - I - J - K - L  - M
N - O - P - Q - R - S - T -  U - V - W - X - Y -  Z

-A-

Aide

 • De mèg pa fri.

 • Kouto pa janm grate manch li.
 • Ti bout kouto miyò pase zong.
 • Yon sèl dwèt pa manje kalalou.

Ambition

 • Anbisyon touye rat. 

 • Anvi tout, pédi tout.

Amitié

 • Achte peye, prete remèt, se sa ki fè zanmi dire. 

 • Bèl dan pa di zanmi pou sa. 
 • Fiyèl mouri, makomè kaba.
 • Lè-w genyen zanmi konnen-w.
 • Men ale, men vini zanmi dire.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra. 

Amour

 • Chen pa janm mode piti li jis nan zo. 

 • Lamou pa konn dèyè pyese.
 • Si-w renmen po-a fò-k renmen grenn la tou. 

Anes

 • Bourik chaje pa kanpe.

 • Bourik fè pitit pou do-l poze.
 • Bourik toujou rete bourik.
 • Bourik travay, chwal garyonen.
 • De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.
 • Lanmò bourik ranje chen.
 • Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.
 • Mizè fè bourik kouri pase chwal.
 • Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.
 • Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

Apparence (fausse)

 • Bel lantèman pa vle di parad.

 • Bèl cheve pa lajan.
 • Bèl fanm pa vle di bon ménaj.
 • Bèl parol pa vle di verite pou sa. 
 • Chen ki jape pa mòde.
 • Foumi pa mouri anba barik siro. 
 • Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
 • Kaka poul pa ze.
 • Kay koule tronpe solèy men li pa ka tronpe lapli.
 • Pale fransè pa di lespri.
 • Ti dife boule.
 • Zafè nèg pa janm piti, se janm kanso-l ki piti.

Argent

 • Chemen lajan pa gen pikan. 

 • Lajan al kay lajan.
 • Lajan fè chen danse.
 • Lajan fè nèg monte maswife
 • Lajan kase ròch
 • Lajan pa fè boul nan pòch malere.
 • Lajan pa gen lode 

Aubaine

 • Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.

 • Yon avantaj bab ak moustach.

Auto-Defense

 • Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.

 • Tout bèt jennen mode.

Avertissement

 • Kreyòl pale, kreyòl konprann.

 • Lagè avèti pa touye kokobe.
 • Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

-C-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Caprice

 • Lè vant chat plen, ke rat anmè.

 • Li gen trop machin deyè nòs li.

Causalité

 • La fimen pa leve san dife.

Chance 

 • Chak jou pa Dimanch.

 • Lè-w pa gen chans, lèt kaye kase tèt ou.
 • Ou jis dèyè kamyonèt la.
 • Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.

Changement

 • Bourik toujou rete bourik.

 • Chen bwè ze pa kite metye.
 • Pitit tig se tig.
 • Tèt ki abitye met chapo ap toujou met chapo.
 • Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

Chats

 • Chat ki chode pè menm dlo frèt.

 • Chat konnen, rat konnen, barik mayi-a rete la.
 • Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
 • Lè chat pa la, rat bay kalinda.
 • Lè vant chat plen, ke rat anmè.
 • Sa chat konnen, se sa li montre pitit li.
 • Sa manman chat konnen, manman chat konnen-l tou.

Chiens

 • A defo chen, kabrit al lachas. 

 • Anvan chen manje zo, li mezire machwè-l. 
 • Bat chen-an tan mèt li.
 • Bat men ankouraje chen. 
 • Bwa ki nan men-w, se avèk li ou pouse chen. 
 • Chen grangou pa jwe. 
 • Chen ki bwè ze pa kite metye.
 • Chen ki gen zo pa gen zanmi
 • Chen ki jape pa mòde.
 • Chen ou fè byen se ou li mòde lè li anraje.
 • Chen pa janm mòde piti li jis nan zo.
 • Gran mesi chen se kout baton.
 • Lajan fè chen danse.
 • Lanmò bourik ranje chen.
 • Li pa janm trò ta pou chen anraje
 • Li pa konnen non chen-l.
 • Rele chen papa pou zo.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Se sou chen mèg, yo wè pis. 

Compassion

 • Le ou wè vye zo nan chimen, konnen li te gen chè sou li yon jou

 • Se pa lè yon moun ap neye, pou-w montre-l naje

Confiance

 • Chen pa janm mode piti li jis nan zo.

 • Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale. nouveauté
 • Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
 • Kapab pa soufri.
 • Lanmè pa kenbe kras.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Volè pa janm renmen volè parèy li.

Contraintes

 • Abitan pa mize lavil. 

 • Bourik chaje pa kanpe.
 • Jwèt se jwèt, kròchèt pa landann. 
 • Le-w pa gen manman ou tete grenn.
 • Se nan chemen jennen ou kinbe chwal malen.
 • Tout bèt jennen mode.

Corruption

 • Gen twou nan manch. nouveauté

 • Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè. 

-D-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Danger et risques

 • An afè pa dòmi di.

 • Anmèdan gen remèd. 
 • Antre nan batay san baton.
 • Ayiti se tè glise. 
 • Bat chen-an tan mèt li.
 • Gade pa boule je.
 • Jwèt se jwèt, kròchèt pa landann.
 • Lè ké ti poul kontant, malfini ki déyè-l.
 • Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.
 • Lè-w mouri, ou pa pè santi.
 • Lè wap manje ak diab, ou kenbe fouchèt ou long.
 • Li se kouto de bò.
 • Mache chèche pa janm dòmi san soupe.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Moun ki manje piti tig pa dòmi di.
 • Nan mal, nan mal nèt.
 • Pa konen pa al lajistis.
 • Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra. 

 
Déception

 • Aprè dans, tanbou lou.

 • Depi-l rat, se premye fwa li pran nan pèlen.

Démocratie

 • Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

Diffamation

 • Lang malveyan file pase kouto de bò

 • Lang pa lanmè, men li ka noye-w

Dignité

 • Lajan fè chen danse.

 • Lajan fè nèg monte maswife.
 • Merite pa mande.
 • Rele chen papa pou zo.

Divisions sociales

 • Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.

 • Kabrit pa mare nan pikèt bèf.
 • Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.
 • Ou jis dèyè kamyonèt la.
 • Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy

-E-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Egoisme

 • Akrèk pa bay. 

 • Anvi tout, pédi tout.
 • Chen ki gen zo pa gen zanmi.
 • Depi na  ginen, nèg rayi nèg.
 • Kabwit de mèt mouri nan solèy. 
 • Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy
 • Tout koukouy klere pou je-l.
 • Zafè kabwit pa zafè mouton.

Embarras

 • Tout bèt jennen mode.

Engagement

 • An afè pa dòmi di.

 • Aprè dans, tanbou lou.
 • Promès se dèt.
 • Responsablite se chay.
 • Wè pa wè antèman pou katrè.
 • Wi pa monte mòn.

Espoir

 • Bondye bon.

 • Byen mal pa lanmò.
 • Espwa fè viv.
 • Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
 • Maladi pran bouyon.
 • Nan pwen lapriyè ki pa gen amèn.

Expérience

 • Diab pa pè diab.

 • Eksperians kòk la se nan zepon-l li ye.
 • Fòk ou konn la, pou al la.
 • Fòk ou pase maladi, pou konn remèd.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.
 • Nèg sòt mare kòd li, nèg lespwi pakab demawe-l.
 • Pati bonè pa di konn chimen pou sa.
 • Tete pa janm trò lou pou mèt li.

-F-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Faiblesse 

 • Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

 • Lè poul mare, ravèt fèl eskplikasyon.
 • Makak pa jwe ak tig.

Famille

 • Dwèt ou pou-ou, ou pa ka koupe-l jete.

Famine

 • Chen grangou pa jwe. 

 • Grangou se mizè, vant plen se traka.
 • Sak vid pa kanpe.

Flatterie

 • Lajan fè chen danse.

 • Rele chen papa pou zo.

-G-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Gaspillage

 • Se lave men, siye até.

 • Vide dlo nan panyen pèse. 

Générosité

 • Bay piti pa chich.

 • Li gen kè nan men.

-H-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Haine

 • Depi na  ginen, nèg rayi nèg.

Hypocrisie

 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

 • De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.
 • Lè chat pa la, rat bay kalinda.
 • Ravèt pa janm gen rezon devan poul.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra. 

-I-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Ignorance 

 • Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.

 • Li pa konnen non chen-l.
 • Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.
 • Sa je pa wè, kè pa tounen.

 
Impertinence

 • Ti moun fronte fè bab nan simityè.

 • Kabrit pa mare nan pikèt bèf.

Indépendance

 • Granmoun pa rete ak granmoun.

 • Mwen pa janm ret ak moun.
 • Se grès kochon-an ki kwit kochon-an.

Infortune

 • Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl.

 • Devenn se pian.
 • Lè-w gen devèn, lèt kaye kase tè ou.
 • Lè-w pa gen chans, lèt kaye kase tèt ou.
 • Malè pa gen klaksòn.
 • Sa-a se trokèt la, chay la dèyè. 
 • Wap kouri pou lapli, ou tonbe nan larivyè.

Ingratitude

 • Bèf pa janm di savann mèsi.

 • Chen ou fè byen se ou li mòde lè li anraje.
 • Gran mesi chen se kout baton.
 • Jete vye chodyè pou chodyè nèf.
 • Nan bay kout men, ou jwen kout pye
 • Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal.
 • Ou monte makak voye ròch, premye moun li kase tet se ou

Injustice

 • Bourik travay, chwal garyonen.

 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
 • Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.
 • Le-w malere, tout bagay sanble-w.
 • Bondye konn bay li pa konn separe.
 • Bourik travay, chwal garyone.
 • Ravèt pa janm gen rezon devan poul
 • Se sou chen mèg, yo wè pis.
 • Tout bèt nan lanmè manjé moun, men se reken ki pote pi move non. 

Intelligence

 • Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.

 • Nou alfabèt, nou pa bèt.
 • Pale fransè pa di lespri.
 • Tande pa di konprann pou sa.

-J-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Jalousie

 • Fanm jalou pa gra.

Justice

 • Mezi lajan-w mezi wanga-w.

 • Byen san swe pa profite.
 • Rayi chen, di dan-l blanch.
 • Sa ki ba bon pou sak, ou pa bay makout li. 
 • Sa-w fè, se li ou wè.

Justice divine

 • Kreyon Bondye pa gen gòm.

 • Sa Bondye sere pou-w lavalas paka pote ale. 

-L-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Lacheté

 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

 • Lè poul mare, ravèt fèl eskplikasyon.

-M-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Malheur

 • Anmèdan gen remèd. 

 • Chay la sot sou tèt, li tonbe sou zépòl.
 • Depi-l rat, se premye fwa li pran nan pèlen.
 • Kote yap plimen kodèn, poul pa ri. 
 • Lè bab kanmarad ou pran dife, met pa-w ala tranp.
 • Lè Kè ti poul kontan, malfini ki dèyè-l.
 • Sa-a se trokèt la, chay la dèyè. 
 • Wap kouri pou lapli, ou tonbe nan larivyè.

Méfiance

 • Abitan pa mize lavil. 

 • Bèl fanm se traka.
 • Chat konnen, rat konnen, barik mayi-a rete la.
 • Chat ki chode pè menm dlo frèt.
 • Depi na  ginen, nèg rayi nèg.
 • Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale. nouveauté
 • Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
 • Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.
 • Li se kouto de bò.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Sa manman chat konnen, manman chat konnen-l tou.
 • Se mwen se yo.
 • Tig gen vye men, zong li pa janm vye.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Mensonge

 • Bonjou-l pa la verite

 • De je kontre manti kaba.
 • Twou manti pa fon.

Misère

 • Bat dlo pou fè bè.

 • Fè san soti nan ròch.
 • Grangou se mizè, vant plen se traka.
 • Se sou chen mèg, yo wè pis
 • Mizè fè bourik kouri pase chwal.
 • Ou jis dèyè kamyonèt la.

Mystère

 • Anba levit fè nwa.

 • Anba moumou se dèy.
 • Dèyè mòn gen mòn.
 • Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.
 • Sa je pa wè, kè pa tounen.
 • Sa ki nan kè yanm, se kouto ki konnen-l.
 • Se lè koulèv la mouri ou wè longé-l..

-N-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Naiveté

 • Gen bab pa vle di granmoum pou sa.

 • Li pa konnen non chen-l.

Nécessités

 • A defo chen, kabrit al lachas. 

 • Bouche nen-w pou bwè dlo santi.
 • Chimen bezwen pa janm long.
 • Mizè fè bourik kouri pase chwal.

-O-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Omertà (Code du silence)

 • Bouch manje tout manje, li pa pale tout paròl.

 • Je wè, bouch pe.
 • Kase fèy kouvwi sa.
 • Mouch pa antre nan bouch ki fèmen.
 • Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè. nouveauté

Opportunisme

 • Chanje mèt, chanje metye.

 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
 • Dekouvri Sen Pyè pou kouvri Sen Pòl.
 • Fè lefou po-w pa peye dwa.
 • Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
 • Lanmò bourik ranje chen.
 • Le-w bezwen kongo, ou rele-l yaya.
 • Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.
 • Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.
 • Se sòt ki bay, embesil ki pa pran.

Orgueil

 • Krapo fè kolè li mouri san dèyè.

 • Fè wont sèvi kolè.

-P-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Pardon

 • Evite miyo pase mande padon.

 • Bondye padonen, nèg pa padonen.
 • Kase fèy kouvwi sa.
 • Li pa manje manje bliye.

Paresse

 • Chita pa bay.

 • Lap kale wès

Partage

 • Manje kwit pa gen mèt.

 • Men ale, men vini zanmi dire.
 • Moun ki manje pou kont yo pa janm grangou.

Patience 

 • Avèk patyans, wa wè tete foumi.

 • Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri
 • Piti piti fè lonè prezidan.
 • Sa-a se dènye kou ki touye koukou.
 • Trò prese pa fè jou louvri

Perfection / Imperfection

 • Bèl fanm pa vle di bon ménaj.

 • Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv

Perséverance

 • Bouche nen-w pou bwè dlo santi.

 • Li pa janm trò ta pou chen anraje.
 • Piti piti fè lonè prezidan.
 • Teke mab la jis li kase.

Porcs

 • Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.

 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.

Providence

 • Bondye pa bòpè.

 • Bondye pouse mouch pou bèf san ke.
 • Kreyon Bondye pa gen gòm.
 • Pa gen pèn san sekou.
 • Sa Bondye sere pou-w lavalas paka pote ale. 
 • Tout chay gen trokèt li.

Prudence

 • Abitan pa mize lavil. 

 • An afè pa dòmi di.
 • Anvan chen manje zo, li mezire machwè-l. 
 • Atansyon pa kapon.
 • Bèf ki gen ke long, pa janbe dife.
 • Bèl fanm pa vle di bon ménaj. 
 • Bèl parol pa vle di verite pou sa. 
 • Bouch manje tout manje, li pa pale tout paròl.
 • Bwè dlo repekte vè.
 • Chat ki chode pè menm dlo frèt.
 • Chodyè ou pa monte, ou pa desann li.
 • Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale. nouveauté
 • Evite miyò pase mande padon. 
 • Evite pa kapon.
 • File kouto, men veye dwèt ou.
 • Je wè, bouch pe.
 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l. 
 • Kabwit gade je met kay anvan-l antre.
 • Kapon antere manman-n.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.
 • Labouyi cho, ou manje-l sou kote.
 • Lagè avèti pa touye kokobe.
 • Lè wap manje ak diab, ou kenbe fouchèt ou long.
 • Li pa janm trò ta pou chen anraje.
 • Mache sou pinga-w pou-w pa pile se-w te konnen.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Mouch pa antre nan bouch ki fèmen.
 • Pran bal ou ofon.
 • Pa fouye zo nan Kalalou.
 • Pye kout pran devan.
 • Rete trankil, se remèd kò.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Veye zo-w, veye lòt la.
 • Ti mapou pa grandi anba gro mapou.
 • Tig gen vye men, zong li pa janm vye.

-R-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Rancune

 • Bay kou bliye, pote mak sonje.

 • Padon pa geri maleng. 

Réalisme

 • Aprè dans, tanbou lou.

 • Bèl cheve pa lajan.
 • Bwa ki nan men-w, se avèk li ou pouse chen.
 • Chanje mèt, chanje metye.
 • Chay ou pa ka pote, ou mete-l ate byen Dousman.
 • Gen bab pa vle di granmoum pou sa.
 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l. 
 • Kaka poul pa ze.
 • Kalbas gran bouch pa kenbe dlo.
 • Kalbas pa donnen joumon.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.
 • Le-w pa gen manman ou tete grenn.
 • Mennen koulèv la lekol se youn, fè-l chita se de.
 • Pa fouye zo nan Kalalou.
 • Pa van chat nan makout.
 • Pati bonè pa di konn chimen pou sa.
 • Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.
 • Pito sa pase sa. 
 • Sa chat konnen, se sa li montre pitit li.
 • Sak nan men-w, se li pa-w.
 • Se pa lè yon moun ap neye, pou-w montre-l naje
 • Ti bout kouto miyò pase zong.
 • Ti mapou pa grandi anba gro mapou.
 • Wè pa wè antèman pou katrè.

Résignation

 • Bondye bon.

 • Bouche nen-w pou bwè dlo santi.
 • Lè-w mouri, ou pa pè santi.
 • Nan mal, nan mal nèt.
 • Sa-k fèt fèt.

Respect

 • Bwè dlo, respekte vè.

 • Kabwit pa mare nan pikèt bèf.
 • Sa ki ba bon pou sak, ou pa bay makout li.

Révolte

 • Sa-a se dènye kou ki touye koukou.

Richesse

 • Lajan al kay lajan.

 • Milat pov se nèg, nèg rich se milat.
 • Le-w genyen zanmi konnen-w.
 • La sante se pi gro richès.

Risques

-S-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Sécurité

 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l. 

 • Pa konen pa al lajistis.

Solidarité

 • Chen pa janm mode piti li jis nan zo.

 • Chen ki gen zo pa gen zanmi.
 • Fiyèl mouri, makomè kaba.
 • Kouto pa janm grate manch li.
 • Men anpil chay pa lou.
 • Moun ki manje pou kont yo pa janm grangou.
 • Moun ki swe pou-w se sou li ou chanje chemiz. 
 • Pipi gaye pa fè kim.
 • Si-w renmen po-a, fò-k ou renmen grenn nan tou.
 • Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy.
 • Vwazinaj se dra blan..
 • Yon sèl dwèt pa manje kalalou.
 • Zafè kabwit pa zafè mouton.

Sottise

 • Anvi tout, pédi tout.

 • Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.
 • Li pa konnen non chen-l.
 • Mete chat veye bè.
 • Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.
 • Nou alfabèt, nou pa bèt.
 • Se lave men, siye até.
 • Se sòt ki bay, embesil ki pa pran.
 • Pati bonè pa di konn chimen pou sa.
 • Tròp lespri, sòt pa lwen.
 • Wap sèvi pè, ou kite pitit ou mouri chwal.

Supériorité

 • Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.

 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l. 
 • Kapab pa soufri.
 • Gen kapab ak kapab; gen kapab pase kapab.
 • Gen toro pase toro.
 • Kafou toujou pi gran pase gran chimen.

Support

 • Bat men ankouraje chen.

 • Bourik fè pitit pou do-l poze.
 • De mèg pa fri.
 • Men anpil, chay pa lou.
 • Li pa pitimi san gadò.
 • Misye gen deyè.
 • Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.
 • Tout moun gen yon bwa deyè bannann yo.

-T-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Temporisation

 • Bat fè-a pandan li cho.

 • Se lè kabwit fin pase wap rele fèmen baryè.

Trahison

 • Bèl fanm se traka. 

 • Chen ki gen zo pa gen zanmi.
 • Fiyèl mouri, makomè kaba.
 • Lè-w genyen zanmi konnen-w.
 • Li se kouto de bò.
 • Sa-a se dènye kou ki touye koukou.
 • Se grès kochon-an ki kwit kochon-an.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

-V-Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Vaches

 • Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.

 • Bèf ki gen ke long, pa janbe dife. 
 • Bèf pa janm di savann mèsi.
 • Bondye pouse mouch pou bèf san ke. 
 • Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal. 

Valeurs 

 • Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.

 • Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.
 • Santi bon koute chè.

Vanités

 • Bèl cheve pa lajan.

 • Fe wè pa dire.
 • Larouze fè banda tout tan solèy poko leve

Vengeance

 • Bat chen-an tan mèt li.

 • Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri.
 • Sa nèg fè nèg Bondye ri.
 • Teke mab la jis li kase.

Vérité

 • Bèl parol pa vle di verite pou sa.

 • Bonjou-l pa la verite.
 • De je kontre manti kaba.
 • Rayi chen di dan-l blanch.

Vices

 • Abitid se vis. 

 • Gen twou nan manch. 
 • Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv
 • Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

To see other proverbs   click                    Next

 

 

About  Us | Contact Us | Site Map | Use Policy | FAQ
Haitisurf.com all rights reserved Marc-Charles Nicolas